Celgene

Vi arbejder sammen for et bedre sundhedsvæsen

Hvordan sikrer Danmark et stærkt innovativt sundhedsvæsen i fremtiden? Det spørgsmål forsøger Celgene at komme til livs her på innovationsplatformen med ideer til at løse udfordringen. Ideerne udspringer af en række rundbordsmøder mellem eksperter fra landets hospitaler, regioner, patientforeninger og virksomheder og nye ideer vil løbende blive opdateret, når flere rundbordsmøder er afholdt.

Visionen med innovationsplatformen er at skabe konkrete projekter og initiativer til at udvikle og forbedre sundhedsvæsenet i Danmark. Samtidig ønsker Celgene at invitere alle aktører på sundhedsområdet til at deltage i debatten om et innovativt sundhedsvæsen på Twitter og byde ind med idéer og forslag. Ambitionen er at forankre løsninger på tværs af sundhedsvæsenet til gavn for både patienter og samfund.

Læs mere om innovationsplatformen


Hvilken betydning og fremtid har personlig medicin?


Eksperterne bag

Innovationsplatformen får input fra en referencegruppe, som er sammensat for at få det bredest mulige afsæt på sundhedsområdet i Danmark.

Læs mere om ekspertene

Innovative ideer

Innovationsarbejdet munder ud i nogle ideer til, hvordan vi skaber et innovativt sundhedsvæsen gearet til patienten.

Se eksperternes ideer